Tạo lập hệ thống.

  • HOME »
  • Tạo lập hệ thống.

Lập trình viên làm hệ thống của Quest Computer luôn đứng trên lập trường của khách hàng và tận tâm hết sức để đưa ra những phương án tối ưu. Tiêu chí tạo lập hệ thống của chúng tôi là dồn hết tâm sức, dùng kỹ thuật cao cùng các kinh nghiệm thực tế và luôn ưu tiên tính tiện lợi và dễ sử dụng, đáp ứng một cách tối đa yêu cầu của khách hàng. Các kỹ sư lập trình hệ thống của Quest Computer có kiến thức sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt được đánh giá cao trên mảng tạo lập phần mềm ứng dụng, thiết bị dùng ngôn ngữ C.

Thành quả thực tế

Đã đạt được các thành quả như là tạo lập phần mềm cho Web dùng PHP,JAVA,hay các phần mềm iPhone sử dụng Swift,Objective-C,tạo lập những trang Homepage thu hút được khách nhờ khả năng cài đặt cải biến WordPress.

・Hệ thống bản đồ
・Hệ thống hỗ trợ tư vấn dinh dưỡng
・Hệ thống công cộng xã hội
・Hệ thống tiền tệ
・Hệ thống quản lý hội viên
・Hệ thống quản lý lưu thông hàng hoá
・Hệ thống quản lý chất lượng
・Hệ thống học thêm trên mạng
・Hệ thống Mental health-Hệ thống dùng chuẩn đoán, phát hiện sớm ,phòng và điều trị chứng tổn thương tâm thần,sức khoẻ tâm thần, vệ sinh tâm thần(Hệ thống dùng nghiên cứu của trường đại học Tokyo)

PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM.

■Thiết kế hệ thống ■thiết kế chương trình ■ chương trình ■Kiểm tra chất lượng chỉ đạo thao tác ■ứng dụng hệ thống.
■JAVA kết nối: Java / JSF/ JSP / JSON/ JavaScript
■ Web Script kết nối: Ruby (on Rails)/ PHP (Cake) / Python / HTML / XML
■C/Delphi kết nối: C# / C++ / Visual C++ / C++Builder / Delphi / C / gcc, etc.
■Apple kết nối: Swift / Objective-C
■BASIC: Visual Basic / VBA , etc.
■NET kết nối: C#.NET / ASP.NET / VB.NET / C++.NET
■Adobe kết nối: Flex / Air / Flash
■Thêm nưã:MS-ACCESS / MS-EXCEL / COBOL / PL / I / PowerBuilder/ PRO*C / MS-C / PASCAL
■MS-Windows: 10 / 8.1/8 / 7 / VISTA / XP / 2000 / Me / 98 / 95
■UNIX: Linux / FreeBSD / Solaris / HP-UX
■Thêm nữa: iPhone / Android / Mac-OS / MS-DOS / B-TRON
■RDB:ORACLE / MySQL / SQL-Server / PostgreSQL / Access / Symfoware / DB2、InterBase / Sybase / PARADOX
■NoSQL:MongoDB

 

PAGETOP
Copyright © QUEST-COMPUTER All Rights Reserved.