Nhật Bản là đất nước có nhiều đặc trưng văn hóa.
Chúng tôi bằng 「Trái Tim」và「Kiến thức」xin kết nối và chuyển tới các bạn
các nét đẹp tinh hoa văn hóa ấy bằng「công nghệ ICT」

Chúng ta cùng vươn ra thế giới bao la....


日本語         Tiếng Việt         English